Varkenssector zwemt in subsidies van Vlaamse overheid

Sinds jaar en dag is CD&V de partij van de boeren. Hoewel ze van juli 2004 tot oktober 2019 alle ministers van Leefmilieu en Natuur(behoud), Omgeving en Natuur en Landbouw leverde, slaagde de partij er niet in om landbouwers optimaal te beschermen tegen wat ze vandaag door het stikstofakkoord op hun bord krijgen.

Nochtans waren er de afgelopen decennia tal van initiatieven om vooral varkensboeren een handje te helpen, efficiënter te produceren of indien nodig hen te begeleiden naar de uitgang. Het stikstofakkoord legt de vinger op een etterende wonde die maar niet lijkt te helen.

Lees meer via deze link.

Vleeshonger in lobbyland

De Europese Unie  lanceerde vorig jaar de farm-to-forkstrategie om onze landbouw duurzamer te maken. Die strategie moet ervoor zorgen dat de vleesproductie en -consumptie in de lidstaten dalen, om de impact op onze gezondheid en het milieu te beperken. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. In een driedelige reeks analyseert Annick Hus de (Vlaamse) vleeslobby.