De Belgiëroute: hoe de Nederlandse vee-industrie gewonde en zieke dieren in onze slachthuizen dumpt

Hoewel Nederland al jaren pogingen onderneemt om niet-transportwaardig vee binnen de landsgrenzen te houden, vinden gewonde en zieke dieren via de zogenaamde Belgiëroute nog altijd hun weg naar onze slachthuizen. Die wanpraktijken blijven vaak ongestraft. In 2022 verwerkten Belgische slachthuizen maandelijks zo’n 25,83 miljoen dieren, waaronder vee uit Nederland. Hoeveel dieren precies de grens oversteken

Read More
The Belgian art of cartoons – How Belgian comic strip may have inspired the most notorious hijacker in the US

Dan Cooper is a Belgian-French comic strip series created by Albert Weinberg about a fictional Canadian military pilot and astronaut. Although the strip was particularly popular in the 1950s, it may have inspired the most notorious hijacker of the 1970s: DB Cooper. The Dan Cooper series was first published in 1954 in Tintin magazine in

Read More