Varkenssector zwemt in subsidies van Vlaamse overheid

Het gaat niet goed met de Vlaamse varkensboeren. Terwijl velen amper het hoofd boven water kunnen houden, dreigen anderen door het stikstofakkoord te verzuipen. De vervuilende varkenssector zwemt in subsidies van de Vlaamse overheid, maar een ambitieuzer landbouwbeleid had een mogelijk bloedbad kunnen voorkomen. De boeren klampen zich vast aan het nieuwe techno-optimisme, maar het…

Read more