De Belgiëroute: hoe de Nederlandse vee-industrie gewonde en zieke dieren in onze slachthuizen dumpt

Hoewel Nederland al jaren pogingen onderneemt om niet-transportwaardig vee binnen de landsgrenzen te houden, vinden gewonde en zieke dieren via de zogenaamde Belgiëroute nog altijd hun weg naar onze slachthuizen. Die wanpraktijken blijven vaak ongestraft.

In 2022 verwerkten Belgische slachthuizen maandelijks zo’n 25,83 miljoen dieren, waaronder vee uit Nederland. Hoeveel dieren precies de grens oversteken voor de slacht is niet bekend. Maar dat ze soms in bedenkelijke omstandigheden in onze slachthuizen aankomen, wordt zelfs door overheidsinstanties bevestigd.

Dat blijkt onder andere uit mailverkeer tussen de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de instantie die onder meer verantwoordelijk is voor de exportkeuring van levende dieren. ‘De foto’s spreken al voor zich’, schreef een Vlaamse ambtenaar op 23 november 2022. ‘Een rund was al dood op de vrachtwagen, twee werden bedwelmd en gekeeld op de vrachtwagen.’ De bijgevoegde foto’s tonen twee magere, dode runderen in hun eigen uitwerpselen. ‘Ja, helaas’, antwoordde de Nederlandse ambtenaar. ‘Dat bedoelde ik toen ik zei dat doorgaans de slechtere runderen naar België gaan.”

Lees verder op Knack.be