Belgische en Nederlandse partijen focussen in nationale verkiezingsprogramma’s steeds meer op dierenwelzijn

Het afgelopen decennium kreeg het welzijn van dieren zowel in België als in Nederland een prominentere plaats in nationale verkiezingsprogramma’s. Dat blijkt uit een studie die het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Agricultural and Environmental Ethics’ onlangs publiceerde. Het gaat om de eerste academische analyse van het dierenbeschermingsbeleid in politieke verkiezingsprogramma’s in België en Nederland.

Voor dit onderzoek werden meer dan 2.600 verklaringen geanalyseerd, die bevestigen dat het welzijn van dieren de voorbije jaren een belangrijker politiek thema werd. Al zijn er enkele opvallende verschillen tussen landen, regio’s en politieke strekkingen.

Terwijl Belgische partijen tijdens de nationale verkiezingen van 2010 samen goed waren voor 115 verklaringen over het welzijn van dieren, waren dat er in 2019 al 554. In Nederland was er tijdens de nationale verkiezingen van 2012 met 462 verklaringen al behoorlijk wat aandacht voor het onderwerp. Tijdens de meest recente nationale verkiezingen steeg dat aantal naar 573

In België heeft de decentralisatie van Dierenwelzijn, en de daaraan gekoppelde introductie van Dierenwelzijnsministers, geleid tot regionale verschillen. In Nederland heeft de deelname van Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer de politisering van dierenbescherming mogelijk beïnvloed en andere partijen ertoe aangezet erover te debatteren en te concurreren.

Verder haalt het onderzoek enkele opvallende verschillen tussen politieke strekkingen aan. Zo blijken rechtse partijen in Nederland voorstander van economische groei en een verdere uitbreiding van de landbouwsector. Linkse partijen ijveren voor een betere bescherming van wilde dieren en biodiversiteit en een minder intensieve landbouwsector.

Een gelijkaardige trend is zichtbaar in België, waar linkse partijen ambitieuzere verklaringen laten optekenen voor meer biodiversiteit en minder intensieve veeteelt. Het welzijn van landbouwdieren, wilde dieren en biodiversiteit waren het afgelopen decennium zowel in België als Nederland dan ook de meest prominente thema’s.