Eerste digitale desinformatiegolf in Vlaanderen is een feit

Het voorbije jaar kreeg Vlaanderen een eerste grote digitale desinformatiegolf over zich heen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute, waaraan imec-SMIT-VUB als Belgische partner meewerkte.

Nieuwsgebruikers werden in 2020 veelvuldig geconfronteerd met valse of misleidende informatie over het coronavirus. Dat blijkt uit het Digital News Report 2020. Het is slechts één van de negen belangrijke inzichten over Vlaanderen, die imec-SMIT in haar beleidsbrief bundelde.

De recente gezondheidscrisis leidde in Vlaanderen tot een toenemende nieuwshonger, maar ook tot situaties waarin mensen bewust afhaakten.

Omdat we met zijn allen in ons kot moesten blijven, scoorde de tv opvallend goed als voornaamste nieuwsbron. Terwijl het vertrouwen in de gevestigde media toenam en nieuwssites voorrang kregen op sociale media, daalden het aantal likes, shares en discussies op Facebook, Twitter en aanverwanten.

Ondanks de positieve trends, blijft de bereidheid om voor nieuws te betalen een heikel punt. In totaal heeft zo’n 16% van de Vlamingen momenteel een maand- of jaarabonnement voor online nieuws, 4% meer dan in 2019. Wie betaalt, doet dit meestal voor één medium. Hoewel een groeiende groep jonge, hoogopgeleide Vlamingen hun nieuwsdieet stilaan uitbreidt naar twee of meer nieuwsaanbieders.

Wie meer wil weten over huidige en toekomstige trends in het gebruik van nieuwsmedia, kan hiervoor terecht op het nieuwe platform Nieuwsgebruik.be.

Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de Vlaamse Vereniging van Journalisten.